واحد برگزیده در نهمین جشنواره قهرمانان صنعت آذر ۹۲

واحد برگزیده در نهمین جشنواره قهرمانان صنعت آذر ۹۲ - 18/09/1392

شرکت روناک پروتئین برای دومین بار متوالی به عنوان واحد برگزیده در نهمین جشنواره قهرمانان صنعت در آذرماه ۱۳۹۲ انتخاب شد.