بازدید ریاست محترم سرپرستی و معاونین بانک ملت

بازدید ریاست محترم سرپرستی و معاونین بانک ملت - 28/07/1395

در مورخ ۹۵/۰۷/۲۸ با حضور ریاست محترم سرپرستی جناب آقای شجاع به همراه معاونین و هیئت همراه و ریاست محترم شعبه جناب آقای ابوالحسنی از کارخانه جدید الاحداث بازدید نمودند.