بازدید مدیران ستادی دفتر مرکزی ​فروشگاه های زنجیره ای شهروند

بازدید مدیران ستادی دفتر مرکزی ​فروشگاه های زنجیره ای شهروند - 18/08/1395

در مورخ 95/8/18 جمعی از مدیران و مسئولین بازرگانی و مدیریت کنترل کیفیت فروشگاه های زنجیره ای شهروند از کارخانه جدید الاحداث روناک پروتئین بازدید نمودند