کلاس آشپزی با اسپانسری شرکت روناک پروتئین

کلاس آشپزی با اسپانسری شرکت روناک پروتئین - //

خوش حالیم که اولین دوره از کلاس های آشپزی،با همکاری مجریان نخبه و خبره تلویزیونی و اسپانسری شرکت روناک پروتئین،با رعایت پرتکل های بهداشتی با رضایت شرکت کنندگان برگزار گردید . تلاش ما برگزاری کلاس های متفاوت و پربار آشپزی،در راستای مسئولیت اجتماعی شرکت روناک پروتئین و همچنین حمایت از مصرف کننده است.

هدف از ساخت این آیتم ها آشنایی شما با موارد بهداشتی مواد پروتئینی و تنوع در پخت مواد غذایی است زیرا که رضایت شما،تداوم ماست.