آبگوشتی بره بدون دنبه 1کیلوگرمی کشتار داخلی

آبگوشتی بره بدون دنبه 1کیلوگرمی کشتار داخلی

دسته بندی این محصول: lamb

برند محصول: گوشت نگینی گوشت گوسفند روناک پروتئین مرغ سبز گوشت بهداشتی مرغ گوسفند گوشت عمده گوشت تخفیف
آبگوشتی بره بدون دنبه 1کیلوگرمی کشتار داخلی
آبگوشتی بره بدون دنبه 1کیلوگرمی کشتار داخلی
قیمت قبلی 1408000 ریال خرید محصول - قیمت 1408000 ریال