چرخکرده مخلوط ممتاز 1کیلوگرمی کشتار داخلی

چرخکرده مخلوط ممتاز 1کیلوگرمی کشتار داخلی

دسته بندی این محصول: beef

برند محصول: گوشت نگینی گوشت گوسفند روناک پروتئین مرغ سبز گوشت بهداشتی مرغ گوسفند گوشت عمده گوشت تخفیف
چرخکرده مخلوط ممتاز 1کیلوگرمی کشتار داخلی
چرخکرده مخلوط ممتاز 1کیلوگرمی کشتار داخلی
قیمت قبلی 919700 ریال خرید محصول - قیمت 828000 ریال

گوشت نگینی گوشت گوسفند روناک پروتئین مرغ سبز گوشت بهداشتی مرغ گوسفند گوشت عمده گوشت تخفیف