چرخکرده مخلوط ممتاز 1کیلوگرمی کشتار داخلی

چرخکرده مخلوط ممتاز 1کیلوگرمی کشتار داخلی

دسته بندی این محصول: beef

برند محصول: گوشت نگینی گوشت گوسفند روناک پروتئین مرغ سبز گوشت بهداشتی مرغ گوسفند گوشت عمده گوشت تخفیف
چرخکرده مخلوط ممتاز 1کیلوگرمی کشتار داخلی
چرخکرده مخلوط ممتاز 1کیلوگرمی کشتار داخلی
قیمت قبلی 838300 ریال خرید محصول - قیمت 788000 ریال