چرخکرده مخلوط ممتاز 500 گرمی کشتار داخلی

چرخکرده مخلوط ممتاز 500 گرمی کشتار داخلی

دسته بندی این محصول: beef

برند محصول: گوشت نگینی گوشت گوسفند روناک پروتئین مرغ سبز گوشت بهداشتی مرغ گوسفند گوشت عمده گوشت تخفیف
چرخکرده مخلوط ممتاز 500 گرمی کشتار داخلی
چرخکرده مخلوط ممتاز 500 گرمی کشتار داخلی
قیمت قبلی 459850 ریال خرید محصول - قیمت 432000 ریال

گوشت نگینی گوشت گوسفند روناک پروتئین مرغ سبز گوشت بهداشتی مرغ گوسفند گوشت عمده گوشت تخفیف