خورشتی بدون استخوان 1کیلوگرمی بره کشتار داخلی

خورشتی بدون استخوان 1کیلوگرمی بره کشتار داخلی

دسته بندی این محصول: lamb

برند محصول: گوشت نگینی گوشت گوسفند روناک پروتئین مرغ سبز گوشت بهداشتی مرغ گوسفند گوشت عمده گوشت تخفیف
خورشتی بدون استخوان 1کیلوگرمی بره کشتار داخلی
خورشتی بدون استخوان 1کیلوگرمی بره کشتار داخلی
قیمت قبلی 0 ریال خرید محصول - قیمت 1295000 ریال