خورشتی بدون استخوان 1کیلوگرمی بره کشتار داخلی

خورشتی بدون استخوان 1کیلوگرمی بره کشتار داخلی

دسته بندی این محصول: lamb

برند محصول: گوشت نگینی گوشت گوسفند روناک پروتئین مرغ سبز گوشت بهداشتی مرغ گوسفند گوشت عمده گوشت تخفیف
خورشتی بدون استخوان 1کیلوگرمی بره کشتار داخلی
خورشتی بدون استخوان 1کیلوگرمی بره کشتار داخلی
قیمت قبلی 1808100 ریال خرید محصول - قیمت 1808100 ریال

گوشت نگینی گوشت گوسفند روناک پروتئین مرغ سبز گوشت بهداشتی مرغ گوسفند گوشت عمده گوشت تخفیف