خورشتی گوساله ممتاز 800 گرمی کشتار داخلی

خورشتی گوساله ممتاز 800 گرمی کشتار داخلی

دسته بندی این محصول: beef

برند محصول: گوشت نگینی گوشت گوسفند روناک پروتئین مرغ سبز گوشت بهداشتی مرغ گوسفند گوشت عمده گوشت تخفیف
خورشتی گوساله ممتاز 800 گرمی کشتار داخلی
خورشتی گوساله ممتاز 800 گرمی کشتار داخلی
قیمت قبلی 1274900 ریال خرید محصول - قیمت 1147000 ریال

گوشت نگینی گوشت گوسفند روناک پروتئین مرغ سبز گوشت بهداشتی مرغ گوسفند گوشت عمده گوشت تخفیف