ران ممتاز گوساله 1کیلوگرمی کشتار داخلی

ران ممتاز گوساله 1کیلوگرمی کشتار داخلی

دسته بندی این محصول: beef

برند محصول: گوشت نگینی گوشت گوسفند روناک پروتئین مرغ سبز گوشت بهداشتی مرغ گوسفند گوشت عمده گوشت تخفیف
ران ممتاز گوساله 1کیلوگرمی کشتار داخلی
ران ممتاز گوساله 1کیلوگرمی کشتار داخلی
قیمت قبلی 975500 ریال خرید محصول - قیمت 917000 ریال