ران ممتاز گوساله 1کیلوگرمی کشتار داخلی

ران ممتاز گوساله 1کیلوگرمی کشتار داخلی

دسته بندی این محصول: beef

برند محصول: گوشت نگینی گوشت گوسفند روناک پروتئین مرغ سبز گوشت بهداشتی مرغ گوسفند گوشت عمده گوشت تخفیف
ران ممتاز گوساله 1کیلوگرمی کشتار داخلی
ران ممتاز گوساله 1کیلوگرمی کشتار داخلی
قیمت قبلی 1180300 ریال خرید محصول - قیمت 1110000 ریال