ران ممتاز گوساله 1کیلوگرمی کشتار داخلی

ران ممتاز گوساله 1کیلوگرمی کشتار داخلی

دسته بندی این محصول: beef

برند محصول: گوشت نگینی گوشت گوسفند روناک پروتئین مرغ سبز گوشت بهداشتی مرغ گوسفند گوشت عمده گوشت تخفیف
ران ممتاز گوساله 1کیلوگرمی کشتار داخلی
ران ممتاز گوساله 1کیلوگرمی کشتار داخلی
قیمت قبلی 1417600 ریال خرید محصول - قیمت 1276000 ریال

گوشت نگینی گوشت گوسفند روناک پروتئین مرغ سبز گوشت بهداشتی مرغ گوسفند گوشت عمده گوشت تخفیف