ران ممتاز بره 1کیلوگرمی کشتار داخلی

ران ممتاز بره 1کیلوگرمی کشتار داخلی

دسته بندی این محصول: lamb

برند محصول: گوشت نگینی گوشت گوسفند روناک پروتئین مرغ سبز گوشت بهداشتی مرغ گوسفند گوشت عمده گوشت تخفیف
ران ممتاز بره 1کیلوگرمی کشتار داخلی
ران ممتاز بره 1کیلوگرمی کشتار داخلی
قیمت قبلی 0 ریال خرید محصول - قیمت 1295000 ریال