ران ممتاز بره 1کیلوگرمی کشتار داخلی

ران ممتاز بره 1کیلوگرمی کشتار داخلی

دسته بندی این محصول: lamb

برند محصول: گوشت نگینی گوشت گوسفند روناک پروتئین مرغ سبز گوشت بهداشتی مرغ گوسفند گوشت عمده گوشت تخفیف
ران ممتاز بره 1کیلوگرمی کشتار داخلی
ران ممتاز بره 1کیلوگرمی کشتار داخلی
قیمت قبلی 1706300 ریال خرید محصول - قیمت 1706300 ریال

گوشت نگینی گوشت گوسفند روناک پروتئین مرغ سبز گوشت بهداشتی مرغ گوسفند گوشت عمده گوشت تخفیف