ران ممتاز بره یک و نیم کیلوگرمی کشتار داخلی

ران ممتاز بره یک و نیم کیلوگرمی کشتار داخلی

دسته بندی این محصول: lamb

برند محصول: گوشت نگینی گوشت گوسفند روناک پروتئین مرغ سبز گوشت بهداشتی مرغ گوسفند گوشت عمده گوشت تخفیف
ران ممتاز بره ۱/۵ کیلوگرمی کشتار داخلی
ران ممتاز بره ۱/۵ کیلوگرمی  کشتار داخلی
قیمت قبلی 2407500 ریال خرید محصول - قیمت 2407500 ریال

گوشت نگینی گوشت گوسفند روناک پروتئین مرغ سبز گوشت بهداشتی مرغ گوسفند گوشت عمده گوشت تخفیف