ران ممتاز بره 2 کیلوگرمی کشتار داخلی

ران ممتاز بره 2 کیلوگرمی کشتار داخلی

دسته بندی این محصول: lamb

برند محصول: گوشت نگینی گوشت گوسفند روناک پروتئین مرغ سبز گوشت بهداشتی مرغ گوسفند گوشت عمده گوشت تخفیف
ران ممتاز بره 2 کیلوگرمی کشتار داخلی
ران ممتاز بره 2 کیلوگرمی  کشتار داخلی
قیمت قبلی 3155600 ریال خرید محصول - قیمت 3155600 ریال

گوشت نگینی گوشت گوسفند روناک پروتئین مرغ سبز گوشت بهداشتی مرغ گوسفند گوشت عمده گوشت تخفیف