سردست بی گردن بره 1کیلوگرمی کشتار داخلی

سردست بی گردن بره 1کیلوگرمی کشتار داخلی

دسته بندی این محصول: lamb

برند محصول: تگ
سردست بی گردن بره 1کیلوگرمی کشتار داخلی
سردست بی گردن بره 1کیلوگرمی کشتار داخلی
قیمت قبلی 1565500 ریال خرید محصول - قیمت 1565500 ریال

تگ