قلوه گاه بره۱ کیلو گرمی ممتاز کشتار داخلی

قلوه گاه بره۱ کیلو گرمی ممتاز کشتار داخلی

دسته بندی این محصول: lamb

برند محصول: گوشت نگینی گوشت گوسفند روناک پروتئین مرغ سبز گوشت بهداشتی مرغ گوسفند گوشت عمده گوشت تخفیف
قلوه گاه بره۱ کیلو گرمی ممتاز کشتار داخلی
قلوه گاه بره۱ کیلو گرمی  ممتاز  کشتار داخلی
قیمت قبلی 674500 ریال خرید محصول - قیمت 674500 ریال

گوشت نگینی گوشت گوسفند روناک پروتئین مرغ سبز گوشت بهداشتی مرغ گوسفند گوشت عمده گوشت تخفیف