چرخکرده ممتازگوساله 1 کیلوگرمی کشتار داخلی

چرخکرده ممتازگوساله 1 کیلوگرمی کشتار داخلی

دسته بندی این محصول: beef

برند محصول: گوشت نگینی گوشت گوسفند روناک پروتئین مرغ سبز گوشت بهداشتی مرغ گوسفند گوشت عمده گوشت تخفیف
چرخکرده ممتازگوساله 1 کیلوگرمی کشتار داخلی
چرخکرده ممتازگوساله 1 کیلوگرمی کشتار داخلی
قیمت قبلی 912500 ریال خرید محصول - قیمت 858000 ریال

گوشت نگینی گوشت گوسفند روناک پروتئین مرغ سبز گوشت بهداشتی مرغ گوسفند گوشت عمده گوشت تخفیف