ماهیچه پلوئی800 گرمی کشتار داخلی

ماهیچه پلوئی800 گرمی کشتار داخلی

دسته بندی این محصول: lamb

برند محصول: گوشت نگینی گوشت گوسفند روناک پروتئین مرغ سبز گوشت بهداشتی مرغ گوسفند گوشت عمده گوشت تخفیف
ماهیچه پلوئی800 گرمی کشتار داخلی
ماهیچه پلوئی800گرمی کشتار داخلی
قیمت قبلی 1513600 ریال خرید محصول - قیمت 1513600 ریال