ماهیچه پلوئی800 گرمی کشتار داخلی

ماهیچه پلوئی800 گرمی کشتار داخلی

دسته بندی این محصول: lamb

برند محصول: گوشت نگینی گوشت گوسفند روناک پروتئین مرغ سبز گوشت بهداشتی مرغ گوسفند گوشت عمده گوشت تخفیف
ماهیچه پلوئی800 گرمی کشتار داخلی
ماهیچه پلوئی800گرمی کشتار داخلی
قیمت قبلی 0 ریال خرید محصول - قیمت 1028000 ریال