ماهیچه گوساله ممتاز 1کیلوگرمی کشتار داخلی

ماهیچه گوساله ممتاز 1کیلوگرمی کشتار داخلی

دسته بندی این محصول: beef

برند محصول: گوشت نگینی گوشت گوسفند روناک پروتئین مرغ سبز گوشت بهداشتی مرغ گوسفند گوشت عمده گوشت تخفیف
ماهیچه گوساله ممتاز 1کیلوگرمی کشتار داخلی
ماهیچه گوساله ممتاز 1کیلوگرمی کشتار داخلی
قیمت قبلی 1167300 ریال خرید محصول - قیمت 1097000 ریال