ماهیچه بره 1کیلوگرمی کشتار داخلی

ماهیچه بره 1کیلوگرمی کشتار داخلی

دسته بندی این محصول: lamb

برند محصول: گوشت نگینی گوشت گوسفند روناک پروتئین مرغ سبز گوشت بهداشتی مرغ گوسفند گوشت عمده گوشت تخفیف
ماهیچه بره 1کیلوگرمی کشتار داخلی
ماهیچه بره 1کیلوگرمی کشتار داخلی
قیمت قبلی 1706300 ریال خرید محصول - قیمت 1706300 ریال

گوشت نگینی گوشت گوسفند روناک پروتئین مرغ سبز گوشت بهداشتی مرغ گوسفند گوشت عمده گوشت تخفیف