بازو زعفرانی ۹۰۰ گرم

بازو زعفرانی ۹۰۰ گرم

دسته بندی این محصول: chicken

برند محصول: بازو زعفرانی ۹۰۰ گرم
بازو زعفرانی ۹۰۰ گرم
بازو زعفرانی ۹۰۰ گرم
قیمت قبلی 363960 ریال خرید محصول - قیمت 342000 ریال