بازو زعفرانی ۹۰۰ گرم

بازو زعفرانی ۹۰۰ گرم

دسته بندی این محصول: chicken

برند محصول: بازو زعفرانی ۹۰۰ گرم
بازو زعفرانی ۹۰۰ گرم
بازو زعفرانی ۹۰۰ گرم
قیمت قبلی 177000 ریال خرید محصول - قیمت 166000 ریال