فیله ممتاز بره ۱ کیلوئی کشتار داخلی

فیله ممتاز بره ۱ کیلوئی کشتار داخلی

دسته بندی این محصول: lamb

برند محصول: تگ
فیله ممتاز بره ۱ کیلوئی کشتار داخلی
فیله ممتاز بره ۱ کیلوئی کشتار داخلی
ناموجود