جوجه کباب بی استخوان زعفرانی ۹۰۰ گرمی

جوجه کباب بی استخوان زعفرانی ۹۰۰ گرمی

دسته بندی این محصول: chicken

برند محصول: جوجه کباب بی استخوان زعفرانی ۹۰۰ گرمی
جوجه کباب بی استخوان زعفرانی ۹۰۰ گرمی
جوجه کباب بی استخوان زعفرانی ۹۰۰ گرمی
قیمت قبلی 568800 ریال خرید محصول - قیمت 535000 ریال