جوجه کباب بی استخوان ساده ۹۰۰ گرمی

جوجه کباب بی استخوان ساده ۹۰۰ گرمی

دسته بندی این محصول: chicken

برند محصول: جوجه کباب بی استخوان ساده ۹۰۰ گرمی
جوجه کباب بی استخوان ساده ۹۰۰ گرمی
جوجه کباب بی استخوان ساده ۹۰۰ گرمی
قیمت قبلی 277000 ریال خرید محصول - قیمت 260000 ریال