جوجه کباب ران زعفرانی ۹۰۰ گرمی

جوجه کباب ران زعفرانی ۹۰۰ گرمی

دسته بندی این محصول: chicken

برند محصول: جوجه کباب ران زعفرانی ۹۰۰ گرمی
جوجه کباب ران زعفرانی ۹۰۰ گرمی
جوجه کباب ران زعفرانی ۹۰۰ گرمی
قیمت قبلی 277000 ریال خرید محصول - قیمت 260000 ریال