چرخ کرده مرغ ۵۰۰ گرمی

چرخ کرده مرغ ۵۰۰ گرمی

دسته بندی این محصول: chicken

برند محصول: چرخ کرده مرغ ۵۰۰ گرمی
چرخ کرده مرغ ۵۰۰ گرمی
چرخ کرده مرغ ۵۰۰ گرمی
قیمت قبلی 316150 ریال خرید محصول - قیمت 297000 ریال