ران بی پوست مرغ ۱۸۰۰ گرم

ران بی پوست مرغ ۱۸۰۰ گرم

دسته بندی این محصول: chicken

برند محصول: ران بی پوست مرغ ۱۸۰۰ گرم
ران بی پوست مرغ ۱۸۰۰ گرم
ران بی پوست مرغ ۱۸۰۰ گرم
قیمت قبلی 867960 ریال خرید محصول - قیمت 816000 ریال