ران و سینه بدون پوست مرغ ۱۸۰۰ گرمی

ران و سینه بدون پوست مرغ ۱۸۰۰ گرمی

دسته بندی این محصول: chicken

برند محصول: ران و سینه بدون پوست مرغ ۱۸۰۰ گرمی
ران و سینه بدون پوست مرغ ۱۸۰۰ گرمی
ران و سینه بدون پوست مرغ ۱۸۰۰ گرمی
قیمت قبلی 437800 ریال خرید محصول - قیمت 412000 ریال