ساق مرغ بی پوست ۱۸۰۰ گرمی

ساق مرغ بی پوست ۱۸۰۰ گرمی

دسته بندی این محصول: chicken

برند محصول: ساق مرغ بی پوست ۱۸۰۰ گرمی
ساق مرغ بی پوست ۱۸۰۰ گرمی
ساق مرغ بی پوست ۱۸۰۰ گرمی
قیمت قبلی 1027980 ریال خرید محصول - قیمت 966000 ریال