سینه بدون پوست مرغ ۱۸۰۰ گرم

سینه بدون پوست مرغ ۱۸۰۰ گرم

دسته بندی این محصول: chicken

برند محصول: سینه بدون پوست مرغ ۱۸۰۰ گرم
سینه بدون پوست مرغ ۱۸۰۰ گرم
سینه بدون پوست مرغ ۱۸۰۰ گرم
قیمت قبلی 454300 ریال خرید محصول - قیمت 427000 ریال