سینه بدون پوست مرغ ۱۸۰۰ گرم

سینه بدون پوست مرغ ۱۸۰۰ گرم

دسته بندی این محصول: chicken

برند محصول: سینه بدون پوست مرغ ۱۸۰۰ گرم
سینه بدون پوست مرغ ۱۸۰۰ گرم
سینه بدون پوست مرغ ۱۸۰۰ گرم
قیمت قبلی 936000 ریال خرید محصول - قیمت 880000 ریال