سینه مرغ خرد شده بااستخوان ۱۸۰۰گرمی

سینه مرغ خرد شده بااستخوان ۱۸۰۰گرمی

دسته بندی این محصول: chicken

برند محصول: سینه مرغ خرد شده بااستخوان ۱۸۰۰گرمی
سینه مرغ خرد شده بااستخوان ۱۸۰۰گرمی
سینه مرغ خرد شده بااستخوان ۱۸۰۰گرمی
قیمت قبلی 454300 ریال خرید محصول - قیمت 427000 ریال