ران گوساله 2 کیلوئی ممتاز کشتار داخلی

ران گوساله 2 کیلوئی ممتاز کشتار داخلی

دسته بندی این محصول: beef

برند محصول: گوشت نگینی گوشت گوسفند روناک پروتئین مرغ سبز گوشت بهداشتی مرغ گوسفند گوشت عمده گوشت تخفیف
ران گوساله 2 کیلوئی ممتاز کشتار داخلی
ران گوساله 2 کیلوئی ممتاز کشتار داخلی
قیمت قبلی 2360600 ریال خرید محصول - قیمت 2219000 ریال