بیفتک گوساله 500 گرمی کشتار داخلی

بیفتک گوساله 500 گرمی کشتار داخلی

دسته بندی این محصول: beef

برند محصول: گوشت نگینی گوشت گوسفند روناک پروتئین مرغ سبز گوشت بهداشتی مرغ گوسفند گوشت عمده گوشت تخفیف
بیفتک گوساله 500 گرمی کشتار داخلی
بیفتک گوساله 500 گرمی کشتار داخلی
قیمت قبلی 983300 ریال خرید محصول - قیمت 924000 ریال

گوشت نگینی گوشت گوسفند روناک پروتئین مرغ سبز گوشت بهداشتی مرغ گوسفند گوشت عمده گوشت تخفیف