استیک گوساله 500 گرمی کشتار داخلی

استیک گوساله 500 گرمی کشتار داخلی

دسته بندی این محصول: beef

برند محصول: گوشت نگینی گوشت گوسفند روناک پروتئین مرغ سبز گوشت بهداشتی مرغ گوسفند گوشت عمده گوشت تخفیف
استیک گوساله 500 گرمی کشتار داخلی
استیک گوساله 500 گرمی کشتار داخلی
قیمت قبلی 1075300 ریال خرید محصول - قیمت 1011000 ریال