سردست بی گردن گوسفند 2 کیلوئی کشتار داخلی

سردست بی گردن گوسفند 2 کیلوئی کشتار داخلی

دسته بندی این محصول: lamb

برند محصول: گوشت نگینی گوشت گوسفند روناک پروتئین مرغ سبز گوشت بهداشتی مرغ گوسفند گوشت عمده گوشت تخفیف
سردست بی گردن گوسفند 2 کیلوئی کشتار داخلی
سردست بی گردن گوسفند 2 کیلوئی کشتار داخلی
قیمت قبلی 3386000 ریال خرید محصول - قیمت 3386000 ریال

گوشت نگینی گوشت گوسفند روناک پروتئین مرغ سبز گوشت بهداشتی مرغ گوسفند گوشت عمده گوشت تخفیف