راسته با استخوان گوسفند 1 کیلوئی کشتار داخلی

راسته با استخوان گوسفند 1 کیلوئی کشتار داخلی

دسته بندی این محصول: lamb

برند محصول: گوشت نگینی گوشت گوسفند روناک پروتئین مرغ سبز گوشت بهداشتی مرغ گوسفند گوشت عمده گوشت تخفیف
راسته با استخوان گوسفند 1 کیلوئی کشتار داخلی
راسته با استخوان گوسفند 1 کیلوئی کشتار داخلی
قیمت قبلی 0 ریال خرید محصول - قیمت 960000 ریال