گالری عکس روناک


بازدید ریاست هئیت مدیره فروشگاه های زنجیره ای اوشانک به همراه مدیرعامل واعضای هئیت همراهبازدید شهردار منطقه 17 تهران و هیئت همراهبازدید ریاست محترم سرپرستی بانک تجارت و هیئت همراه در تاریخ 95/8/19بازدید مدیران ستادی فروشگاه شهروند در تاریخ 95/8/18بازدید ریاست محترم سرپرستی بانک ملت و هیئت همراهبازدید ریاست محترم بانک ملت شعبه انقلاب در تاریخ 95/7/28بازدید ریاست محترم سرپرستی بانک رفاه و هیئت همراه در تاریخ 95/5/28بازدید ریاست محترم فروشگاههای زنجیره ای سون و هیئت همراه در تاریخ 95/8/2بازدید نمایندگان فروشگاههای شهروند و رفاه در تاریخ 95/10/3بازدید گروه فنی شرکت شهرک های صنعتی استان تهرانبازدید ریاست محترم بانک ملی و کارشناسان ارشد مالی در تاریخ 95/8/25مراسم افتتاحیه رسمی شرکت روناک پروتئین در تاریخ 95/11/13واحد برگزیده در نهمین جشنواره قهرمانان صنعت آذر 1392واحد برگزیده در هشتمین جشنواره قهرمانان صنعت آذر 1391


  1