مواد کباب کوبیده منجمد

مواد کباب کوبیده منجمد

دسته بندی این محصول: beef

برند محصول: مایه کباب کووبیده مواد کباب کوبیده منجمد گوشت گوساله گوشت گوسفند چرخکرده چلو کباب کباب کوبیده مخصوص
مواد کباب کوبیده منجمد تشکیل شده از گوشت تازه گوساله و گوسفند ، نمک و پیاز
مواد کباب کوبیده منجمد تشکیل شده از گوشت تازه گوساله و گوسفند ، نمک و پیاز
قیمت قبلی 1638500 ریال خرید محصول - قیمت 1390000 ریال

مایه کباب کووبیده مواد کباب کوبیده منجمد گوشت گوساله گوشت گوسفند چرخکرده چلو کباب کباب کوبیده مخصوص