بازدید حاج حمید حسن بیگی مدیر عامل املاک امپراتور از شرکت روناک پروتئین