روناک پروتئین

بازدید دانشجویان رشته ‌های علوم و مهندسی صنایع غذایی و شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال از شرکت روناک و کیترینگ صنعتی طلوع-1402/10/3