نشست جناب آقای دکتر القاصی مهر رئیس کل محترم دادگستری استان تهران
و رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی استان با صاحبان صنایع شهرک صنعتی نصیرآباد و پرند در سالن همایش شرکت روناک پروتئین