روناک پروتئین

بازدید ریاست محترم اداره بهداشت رباط کریم سرکار خانم امامی و جناب مهندس غفوری از شرکت روناک پروتئین