جزئیات هزینه های ارسال

 - شرکت روناک پروتئین در حال حاضر به استان تهران (به جز فیروز کوه) و البرز(به جز طالقان) ارسال انجام می‌دهد.

 

- با عنایت به سیاست گذاری اتخاذ شده شرکت بابت ارسال رایگان حداقل میزان خرید را 3۰۰ هزار تومان اعلام نموده است.

 

 - پارت ارسال محصول در حال حاضر 10 تا 12 و 15 تا 17 می‌باشد. کارشناسان شرکت روناک پروتئین در ساعات اداری برای هماهنگی زمان ارسال با شما تماس خواهند گرفت.

 

 - شماره تماس تلفنی پیگیری سفارش 56879125-021 ( پاسخگویی در ساعات اداری)