روناک پروتئین

آموزش آشپزی روناک پروتئین

طرز تهیه روگان جوش

روگان جوش مربوط به کشوری است که با شنیدن اسم آن به یاد غذاهای تند و تیز می افتیم . این غذا اصالتاً به نواحی

ادامه مطلب»
اخبار روناک پروتئین

بازدید سرزده ریاست محترم دامپزشکی اداره کل استان تهران جناب آزشکی اداره کل استان تهران جناب آقای دکتر واعظی

بازدید سرزده ریاست محترم دامپزشکی اداره کل استان تهران جناب آقای دکتر واعظی و همکاران محترمشان از شرکت روناک پروتئین در تاریخ 1397/10/05

ادامه مطلب»
اخبار روناک پروتئین

بازدید ریاست محترم اداره امورشعب بانک ملی استان تهران واحد جنوب  جناب آقای داوری و همکاران گرامی

بازدید ریاست محترم اداره امورشعب بانک ملی استان تهران واحد جنوب جناب آقای داوری و همکاران گرامی – 14/09/1397 بازدید ریاست محترم اداره امورشعب بانک

ادامه مطلب»
اخبار روناک پروتئین

بازدید گروه دانشجویان تخصصی بهداشت مواد غذایی به همراه استاد گرانقدر دکتر ودود رضویلر

بازدید گروه دانشجویان تخصصی بهداشت مواد غذایی به همراه استاد گرانقدر دکتر ودود رضویلر – 28/09/1397 بازدید گروه دانشجویان تخصصی بهداشت مواد غذایی به همراه

ادامه مطلب»